POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Партија 1 - одржавање рачунарске мреже и мрежних сервиса (одржавање хардвера, софтвера, техничка подршка корисницима рачунарске мреже), допуна софтвера и редизајн Централног регистра, редизајн интернет странице Повереника, унапређење софтвера писарнице и интеграција унапређеног софтвера писарнице са Информационо-комуникационим системом Повереника

Партија 2 - одржавање рачуноводственог софтвера NetTFIK са инсталацијом посебног програмског модула за вођење регистра запослених и ангажованих лица

Позив за подношење понуде 2.2.2017.

Конкурсна документација 2.2.2017.

Одлука о додели уговора 17.2.2017.

Обавештење о закљученим уговорима 3.3.2017.