POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Partija 1. - računarska oprema - hardver;

Partija 2. - softver za bezbednost računarske mreže, i

Partija 3. - softver za prilagođavanje dostupnosti veb portala Poverenika slepim i slabovidim licima 

Poziv za podnošenje ponuda 9. 5. 2019.

Konkursna dokumentacija 9. 5. 2019.

Odgovori na pitanja 15. 5. 2019.

Odluka o dodeli ugovora Partija 1 - 29.5.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 - 1.7.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 - 1.7.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 - 1.7.2019.