Čitaj mi

1. O PRAVU NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

1.1. Sadržina prava i zaštita 

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji je ustanovljeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Zakon) koji je donet početkom novembra 2004. godine. Sadržina ovog prava suštinski predstavlja pravo na pristup dokumentima u posedu organa javne vlasti, najpre pravo tražioca da ga organ obavesti da li raspolaže ili ne zatraženom informacijom, zatim pravo na uvid u dokument u kome je informacija sadržana i pravo da dobije kopiju dokumenta.

Ovde preuzmite dokument:
pdf Izveštaj za 2008.godinu.pdf
Veličina dokumenta:364KB