POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Edukativni materijali sadržani u ovom  naslovu namenjeni su obuci lica ovlašćenih za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u organima javne vlasti, a nastali su kao rezultat analize sačinjene od strane Organizacije Transparentnost Srbija u okviru projekta NIP-a „Slobodan pristup informacijama - jačanje kapaciteta", realizovanog posredstvom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, uz podršku Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i imaju za krajnji cilj unapređenje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Preuzmite datoteku
zip Analitički i edukativni materijali.zip
Veličina dokumenta: 8MB