POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Slobodan-pristup-informacijama Izvod-iz-prakse-PoverenikaPublikacija sadrži izbor odluka Poverenika tokom sedam godina rada Službe. Od više hiljada odluka izabran je relativno mali broj karakterističnih koje izražavaju relevantne stavove Poverenika u odnosu na manje-više sva otvorena pravna pitanja i situacije koje su se u primeni Zakona pojavljivale.

UVODNA REČ

„Narodna skupština Republike Srbije izabrala je, prvi put, Poverenika za informacije od javnog značaja 22. decembra 2004. godine. Međutim, sticajem raznih teško shvatljivih okolnosti i birokratskih propusta bilo je potrebno da protekne više od pola godine da bi ovaj organ i faktički mogao da počne da radi ono što je njegov osnovni posao – da odlučuje po žalbama građana, novinara, medija i drugih zbog uskraćivanja prava na slobodan pristup informacijama.

Tek 1. jula 2005. godine Služba Poverenika je faktički počela da radi. Ovih dana navršilo se tačno sedam godina, celi jedan mandat poverenika, od tada. Bila je to prigodna prilika za objavljivanje prvog izdanja publikacije koja sadrži stavove Poverenika izražene u odlukama koje je donosio štiteći pravo utvrđeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Od više hiljada odluka izabran je relativno mali broj karakterističnih. Te odluke izražavaju relevantne stavove Poverenika u odnosu na manje-više sva otvorena pravna pitanja i situacije koje su se u primeni Zakona pojavljivale. Stoga verujem da publikacija može biti interesantno štivo za mnoge.

Razume se, bilo bi posebno dobro ako bi publikacija privukla pažnju ljudi koji u različitim organima vlasti primenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jer im može koristiti u otklanjanju dilema sa kojima se u primeni zakona suočavaju.

Ako bude tako, publikacija će na najbolji način poslužiti svojoj osnovnoj svrsi – boljem razumevanju zakona, manjem broju nesporazuma na relaciji vlast–javnost i smanjenju veoma velikog broja žalbi koje se podnose Povereniku".

Rodoljub Šabić, s. r.

Poverenik za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti

pdfSlobodan pristup informacijama: Izvod iz prakse Poverenika