POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

5korica Ovaj broj publikacije „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika" obeležava jedan mali "jubilej", pet godina od početka objavljivanja. Njim na dobar način potvrđujemo opredeljenje deklarisano još na početku da ćemo publikaciju objavljivati redovno, svake godine.

Smatrajući najispravnijim i najlogičnijim pristup, koji podrazumeva da publikacije sadrže ne samo stavove Poverenika izražene u meritornim odlukama koje je donosio postupajući po žalbama, nego i stavove i mišljenja sadržane u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem, isto smo zadržali i prilikom izrade ove publikacije.

I ovom prilikom izražavam zadovoljstvo zbog toga što mogu da konstatujem da su prethodne publikacije privukle ozbiljnu pažnju onih kojima su namenjene. Kako ljudi koji u organima vlasti na svim nivoima primenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tako i onih koji su, insistirajući na ostvarivanju svog prava, davali doprinos uspostavljanju jednog mehanizma kontrole javnosti nad radom vlasti kakav je društvu, koje želi da bude demokratsko, doslovno neophodan.

Naravno, bez obzira na rezultate, ne možemo i ne smemo zaboraviti da problema u ostvarivanju prava javnosti i dalje ima mnogo. To potvrđuje konstantno veliki broj žalbi koje se podnose Povereniku. Nastojanja i napori usmereni na afirmaciju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i dalje su potrebni, tačnije nužni.

I ova publikacija je deo toga, a zadovoljstvo mi je što mogu da konstatujem da ima mnogo razloga da se nadamo da će ona, kao i prethodne, na pravi način poslužiti svojoj svrsi – boljem razumevanju zakona, manjem broju nesporazuma na relaciji vlasti-javnost, boljoj informisanosti javnosti. Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Publikacija br. 5