POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Autor: Pol Stivenson

Ova komparativna studija urađena je 2012. godine u okviru projekta "Zaštita uzbunjivača" koji Poverenik sprovodi uz podršku Ambasade Velike Britanije.

pdf Заштита узбуњивача - Компаративна анализа