POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Autorka: Bojana Medenica

Analiza je urađena u novembru 2012. godine, u okviru projekta "Zaštita uzbunjivača" koji Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sprovodi uz podršku Ambasade Velike Britanije.

pdf Заштита узбуњивача у Републици Србији - анализа правног оквира и препоруке