Čitaj mi

zastita uzbunjivaca korice

Više autora 

 

Pred Vama je prva publikacija posvećena zaštiti uzbunjivača objavljena na srpskom jeziku. Nastala je u nameri da okupi tematske radove uglednih stručnjaka u različitim oblastima zaštite uzbunjivača sa ciljem da donosiocima odluka, stručnoj javnosti i svim zainteresovanim licima u Srbiji omogući pregled najzn čajnijih tema ili izazova zaštite lica koja uzbunjuju javnost na jednom mestu. Želja izdavača je da ova publikacija služi kao referentni izvor stručnjacima.

pdf

Zaštita uzbunivača