Čitaj mi

U petak, 31.8.2012., održaće se prvi sastanak radne grupe za izradu modela Zakona o zaštiti uzbunjivača, najznačajnije aktivnosti u realizaciji projekta „Zaštita uzbunjivača" koji finansiraju ambasade Velike Britanije i Holandije.

Sadržina projekta, utvrđena u saglasnosti sa finansijerima, podrazumeva sledeće aktivnosti:

  • izrada modela zakona
  • analizu pravnog okvira u vezi sa zaštitom uzbunjivača u Srbiji
  • uporednu analizu pravnog okvira u vezi sa zaštitom uzbunjivača u drugim zemljama
  • istraživanje javnog mnjenja  u vezi sa zaštitom uzbunjivača
  • organizaciju pet okruglih stolova u različitim gradovima u Srbiji na temu zaštite uzbunjivača sa učešćem predstavnika organa vlasti, poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, sindikata i drugih zainteresovanih aktera
  • organizaciju pet radionica za nevladine organizacije u različitim gradovima u Srbiji na temu zaštite uzbunjivača
  • organizaciju pet radionica za novinare u različitim gradovima u Srbiji na temu zaštite uzbunjivača
  • organizaciju međunarodne konferencije na temu zaštite uzbunjivača
  • izradu i objavljivanje knjige koja će sadržati objašnjenja važnosti i  koristi zaštite uzbunjivača, dati  analize pravnih okvira različitih zemalja i objasniti mehanizme zaštite u različitim zemljama, te dati okvir javne politike po ovom pitanju.

Poverenik namerava da kontinuirano informiše javnost o svim fazama realizacije projekta.

O informacijama za koje je ispoljeno interesovanje i pre početka realizacije projekta, kao i o nekim deizonformacijama koje su plasirali pojedini subjekti iz nevladinog sektora moguće je informisati se iz sledećih dokumenata:

- Zahtev Udruženja za zaštitu prava pacijenata „Pravo na zdravlje" upućen 21.8.2012. Povereniku
- Odgovor Poverenika Udruženju „Pravo na zdravlje"
- Prilog odgovoru
- Odluka o obrazovanju radne grupe za izradu nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača
- Budžet
- Odgovor Zaštitnika građana Udruženju „Pravo na zdravlje"

- Zahtev Udruženja za zaštitu prava pacijenata "Pravo na zdravlje" od 29.8.2012.

- Odgovor poverenika Udruženju "Pravo na zdravlje" na zahtev od 29.8.2012.

- Zahtev Udruženja za zaštitu prava pacijenata "Pravo na zdravlje" na zahtev od 12.9.2012.

- Odgovor poverenika Udruženju "Pravo na zdravlje" na zahtev od 12.9.2012.


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka