Čitaj mi

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je na adrese svih ministara u Vladi Republike Srbije pismo u kome upozorava na obaveze koje ministarstva, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, imaju prema javnosti.

Poverenik je posebno naglasio obaveze koje se odnose na proaktivno objavljivanje informacija o radu organa vlasti u informatorima o radu na zvaničnim elektronskim prezentacijama organa vlasti.

Ocenjujući da je trenutno stanje informatora o radu na zvaničnim prezentacijama ministarstava loše i veoma daleko od zadovoljavajućeg, poverenik je ukazao na potrebu da ministarstva u što kraćem roku preduzmu aktivnosti kojima će se obezbediti da sadržina informatora bude u skladu sa zakonom.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

„Objavljivanje Informatora o radu na zvaničnim elektronskim prezentacijama organa vlasti, sa odgovarajućom sadržinom i uredno ažuriranih nije stvar koja može i sme da zavisi od dobre volje ljudi koji rukovode organima vlasti, već obaveza utvrđena zakonom i precizirana odgovarajućim Uputstvom koje je Poverenik za informacije doneo na osnovu zakona.

Stanjem informatora o radu ministarstava nikako ne možemo biti zadovoljni. U izvesnoj meri objašnjenje za to može se tražiti u postizbornim problemima vezanim za uspostavljanje vlasti, u problemima koji su posledica prekompozicije određenih ministarstava i sl., ali ta „opravdanja" ne mogu biti validna još dugo vremena i stanje se što pre mora menjati.

Prema trenutnom stanju stvari, bez obzira na zakonsku obavezu, jedan broj ministarstava uopšte nema nikakve informatore o radu, a jedan broj njih na elektronskim prezentacijama drži informatore starih ministarstava koji sadržinski ne odgovaraju ni strukturi, ni nadležnostima ni ovlašćenjima koje imaju. Većina informatora poslednji put ažurirana je pre više meseci, a samo jedno jedino ministarstvo ima Informator koji je zaista ažuran, na mesečnom nivou.

Zbog takvog stanja podsetio sam ministre na njihove zakonske obaveze i upozorio na to da je neobjavljivanje Informatora u skladu sa zakonom, pored ostalog, i kažnjiv prekršaj.

Konačno, nezavisno od formalnih obaveza, ministarstva bi morala uložiti maksimalan napor u afirmaciju ideje transparentnosti, jer je to uslov da potvrde proklamovanu antikorupcijsku politiku Vlade. Što brže, kvalitetnije i ažurnije objavljivanje informacija o radu, a pogotovo o raspolaganju javnim novcem i resursima na svim nivoima, je bitan uslov za ostvarivanje rezultata u borbi protiv korupcije. Logična, neoboriva pretpostavka je da ministarstva kao najvažniji organi izvršne vlasti u tome treba da daju  pozitivan, a ne negativan primer."


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka