POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti okončao je postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane Gradske uprave grada Beograda, započet povodom obrade podataka o ličnosti u svrhu izdavanja tzv. "Beogradske senior kartice".

Poverenik je Upravi grada Beograda uputio Upozorenje na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti i naložio da ga u roku od 15 dana obavesti o merama koje će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti.

Poverenik je podneo i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv načelnika Gradske uprave grada Beograda. Okolnosti ukazuju na činjenicu da je najveći deo uočenih propusta posledica odluka koje su donošene van uprave, u neodgovarajućoj proceduri i bez potrebnih formalnih akata, ali zahtev za pokretanje prekršajnog postupka je podnet protiv načelnika, budući da je načelnik zakonom određen kao odgovorno lice.

U postupku nadzora utvrđeno je i u Zapisniku konstatovano da Uprava obrađuje podatke o JMBG građana iako je taj podatak nepotreban, nepodesan i nesrazmeran za ostvarivanje svrhe, a "objašnjenje" da je do takve obrade došlo "omaškom" je sasvim neprihvatljivo.

Utvrđeno je da se obrađuju i podaci o ličnosti koji nisu zasnovani verodostojnom izvoru, odnosno da se neretko status penzionera ne proverava na odgovarajući način usled čega se pored ostalog ne može isključiti ni mogućnost da su kartice date i jednom broju lica koji  nisu penzioneri.

Utvrđeno je i da se podaci obrađuju u svrhu različitu od one za koja je određena na osnovu pristanka lica budući da je objašnjenje da se datum rođenja i JMBG prikupljaju "radi čestitanja rođendana" što nema nikakvu vezu sa svrhom koja je definisana kao "obaveštavanje o pogodnosti".

Utvrđeno je da Uprava pre započinjanja obrade nije obavestila Poverenika o tome iako je po Zakonu to bila dužna da učini najkasnije 15 dana pre početka obrade.

Poverenik, budući da slične akcije najavljuju i u drugim gradovima podseća sve lokalne vlasti da ako to iskreno žele i imaju mogućnosti, mogu odlukama skupština lokalnih samouprava ili organa javnih preduzeća utvrditi popuste za penzionere, i to objaviti u sredstvima informisanja i na svojim elektronskim prezentacijama. Mogu i pozvati i sve druge privredne subjekte da ih slede i na isti način objaviti one koji su se za to opredelili. Penzioneri, ako je i kad je to potrebno, svoj status mogu dokazivati raznim podobnim sredstvima (rešenje, ček i sl.), koja se u praksi inače koriste. Suštinski, pomoć penzionerima uopšte ne zavisi od izrade i emitovanja bilo kakvih kartica. Takvim akcijama bespotrebno se otvaraju pitanja u vezi sa racionalnim korišćenjem budžetskih sredstava, a što je najvažnije, nepotrebnim formiranjem novih, velikih zbirki podataka o ličnosti otvaraju se dodatne mogućnosti zloupotrebe podataka, odnosno povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.1.2023.

U PROCEDURI: 4.376 

OBRAĐENO: 127.337

Opširnije...