POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, povodom odgovora predsednice Vlade Republike Srbije na zahteve Grupe za slobodu medija ocenjuje da, u delu u kome se odgovor odnosi na zahtev da Vlada obezbedi izvršenje rešenja Poverenika, kao i da, po njoj upućenim zahtevima za pristup informacijama  postupa na način propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ) nije u skladu sa relevantnim, pravnim i faktičkim činjenicama, te samim tim ni adekvatan suštini problema.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"U odgovoru se mešaju dva zakonom predviđena mehanizma koja su samo u krajnjoj liniji, indirektno, u vezi.

Prvi mehanizam (čl. 45 ZSPIJZ) uređuje nadzor nad sprovođenjem zakona, što je obaveza ministarstva nadležnog za poslove uprave, odnosno upravne inspekcije u njegovom sastavu.

Drugi (čl.28 st.4 ZSPIJZ) se specifično odnosi na izvršenje odluka Poverenika i podrazumeva obavezu Vlade da u slučaju potrebe "obezbedi izvršenje rešenja Poverenika neposrednom prinudom".

Ako je donekle shvatljivo da predsednica Vlade, budući da nije pravnik, ne razlikuje zakonske mehanizme i ne poznaje relevantne činjenice, nije shvatljivo da je odgovorni saradnici o tome ne informišu na pravi način.

Nadzor nad primenom zakona je obaveza ministarstva nadležnog za poslove uprave  odnosi se na sve aspekte primene zakona, i kao najvažniju stvar podrazumeva pokretanje prekršajnih postupaka protiv počinioca različitih, brojnih, zakonom predviđenih prekršaja. Inače i taj nadzor ne sprovodi se kontinuirano, nego samo povodom upozorenja Poverenika, koja on inače nije dužan da daje. A i povodom upozorenja Poverenika, iako se ona odnose samo na flagrantnije slučajeve kršenja zakona, nadzor se ne preduzima redovno. Činjenica da se u poslednje vreme nadzor sprovodi nešto aktivnije nego ranije ne može biti razlog za zadovoljstvo budući da je ranijih godina nadzor praktično potpuno izostajao, pa primera radi, tri godine uzastopce, iako je počinjen veliki broj prekršaja nije pokrenut ni jedan jedini prekršajni postupak. I danas je broj pokrenutih prekršajnih postupaka neuporedivo, višestruko manji nego broj počinjenih prekršaja.

Što se tiče obaveze Vlade da u slučaju potrebe obezbedi izvršenje rešenja Poverenika neposrednom prinudom, stvari stoje još lošije.

Samo tokom ove godine, postupajući po zahtevima tražioca informacija poverenik se 41 put obratio Vladi tražeći da ona postupi u skladu sa navedenom zakonskom obavezom i primenom prinude obezbedi izvršenje rešenja Poverenika. Prema raspoloživim informacijama Vlada ni u jednom od tih slučajeva nije to učinila.

Konačno, što se postupanja po zahtevima za pristup informacijama koje građani, mediji i drugi upućuju samoj Vladi tiče, sa mnogo skepse se mora gledati na tvrdnju iz odgovora da "Vlada uredno i u roku" postupa po njima. Budući da je za zaštitu prava u slučaju Vlade nadležan Upravni sud, a ne Poverenik, od suda bi trebalo tražiti preciznije podatke, ali poznat mi je nemali broj slučajeva u kojima Vlada nije postupala po zahtevima, pa ni po presudama Upravnog suda donetim po tužbama koje su zbog toga podnete."


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...