POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić primio je direktorku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Draganu Kalinović i predsednika Upravnog odbora Fonda Branislava Mitrovića i razgovarao sa njima o nameri Fonda da pristupi izdavanju kartica za penzionere koje bi služile kao dokument za dokazivanje statusa penzionera.

Poverenik je inicijativu ocenio kao vrlo korisnu, posebno imajući u vidu da će identifikaciona kartica sadržavati minimalan broj ličnih podataka potrebnih i dovoljnih za ostvarivanje svrhe, odnosno dokazivanja statusa penzionera (samo ime i prezime, i još naziv filijale i broj kartice).

Na ovaj način otklonila bi se bilo kakva potreba za izdavanjem nekakvih posebnih oblika personalizovanih dokumenata od strane lokalnih samouprava, koje u praksi dovode do nezakonite obrade podataka, u kojoj se podaci nepotrebno izlažu riziku zloupotreba, obrađuju se nepotrebni, nepodesni i nesrazmerni podaci, pribavljaju se podaci iz neverodostojnih izvora, izaziva osećaj diskriminacije jer se izdaju samo za pojedine lokalne sredine i slično, što je sve npr. došlo do izraza u slučaju tzv. beogradske "Senior kartice".

Fond PIO u skladu sa zakonom raspolaže matičnom evidencijom o osiguranicima i korisnicima prava koja predstavlja verodostojan izvor i zaštićena je na odgovarajući način. Ova inicijativa Fonda PIO zasniva se na iskustvima iz tzv. međugeneracijske saradnje iz više zemalja EU. Inicijativa bi omogućila dokazivanje penzionerskog statusa u svim prilikama kada je to potrebno, a pri tom ne samo da isključuje potrebu obrade ličnih podataka na razne rizične, neformalne načine koji su u slučaju senior kartica praktikovani, nego isključuje i potrebu da se za dokazivanje statusa penzionera koristi ček od penzije ili rešenje o ostvarenom pravu koji takođe sadrže znatno više ličnih podataka nego što je za svrhu dokazivanja samog statusa potrebno.

Poverenik je predstavnicima Fonda PIO obećao stručnu pomoć službe Poverenika u realizaciji navedene inicijative.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...