Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom pojačanog interesovanja javnosti za pojavljivanje kamera neutvrđenog porekla na ulicama Beograda, saopštava da je s tim u vezi u toku postupak nadzora pokrenut u decembru prošle godine.

U prvoj pismenoj fazi nadzora podovom niza relevantnih pitanja zatražena su izjašnjenja od Gradske uprave grada Beograda i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Gradska uprava je na navedeni zahtev Poverenika dostavila izjašnjenje prema kome ona ne stoji iza postavljenih kamera, a MUP se u ostavljenom roku nije izjasnio pa mu je upućena urgencija.

Po oceni Poverenika i inače opravdano interesovanje javnosti dodatno je pojačano zbog  kontradiktornosti u izjavama koje su povodom postavljanja kamera davali funkcioneri grada i MUP-a koje su prenosili mediji. Dostavljeno izjašnjenje Gradske uprave je formalno, zvanično i shodno tome relevantno, u suprotnosti je sa nekim izjavama gradskog menadžera, a MUP je prvo izdao saopštenje da ne stoji iza postavljenih kamera, potom je usledila izjava ministra koja je zvučala drugačije, pa je nakon toga usledilo saopštenje da je ministrova izjava od strane medija pogrešno interpretirana, da je MUP samo menjao postojeće, ali da nije postavljao nove kamere.

Poverenik smatra da su, nezavisno od postupka nadzora, grad Beograd i MUP dužni da javnosti prezentiraju sve relevantne informacije o ovom slučaju i otklone kontraverze i dileme u vezi sa osnovom, svrhom i potencijalima kamera koje se postavljaju radi video-nadzora.

S tim u vezi, poverenik podseća da je u radnoj verziji Zakona o policiji, pored ostalog, bilo predviđeno da jedinice lokalne samouprave mogu na javnim mestima uspostavljati različite tehničke sisteme uključujući i "sisteme inteligentnog video-nadzora". Poverenik je tada upozorio, prvo na to da nema logike ni opravdanja da se ovlašćenja za lokalnu samoupravu utvrđuju Zakonom o policiji, a drugo, da uspostavljanje posebno opsežnih i invazivnih obrada podataka o ličnosti, kao što je sistem inteligentnog video-nadzora, treba da bude predmet posebne analize i odluke i da svakako podrazumeva prethodnu procenu rizika po prava građana.

Predlagači su prihvatili argumente Poverenika, pa su ove odredbe izostavljene iz konačne verzije Predloga zakona o policiji, koji je trenutno u proceduri u Narodnoj skupštini.

Nikako ne bi bilo ni dobro ni prihvatljivo da se nakon toga "na mala vrata", pod formom  nekakvih "strategija" ili "pilot projekata" pristupa uspostavljanju tehničkih sistema sa svojstvima koja podrazumevaju vršenje tzv. "inteligentnog video-nadzora". Poverenik očekuje da jasnim i nedvosmislenim informacijama nadležni isključe moguće dileme u vezi sa ovim.

Poverenik će po okončanju postupka nadzora, kao i obično, o rezultatima i merama koje će preduzeti, obavestiti javnost.


Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 30.11.2018. U PROCEDURI: 3.359 OBRAĐENO: 71.737

Opširnije...
Portal otvorenih podataka