POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom krivične prijave koju je JKP "Čistoća" iz Novog Sada podnelo protiv TV Kanal 9 i Udruženja za zaštitu prava potrošača "Prosperitet", zbog toga što su se koristili pravima zajamčenim u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ocenjuje da je reč o postupku čiji značaj je daleko veći od pojedinačnog slučaja, koji je sa stanovišta prava javnosti vrlo zabrinjavajući.

            Podnošenje krivične prijave protiv bilo koga, samo zbog toga što se koristio svojim na zakonu zasnovanim pravom, je apsurdno.

            U konkretnom slučaju pogotovo, budući da prethodno, JKP "Čistoća" kojoj je TV Kanal 9 u periodu dužem od godinu dana podneo nekoliko desetina  zahteva za slobodan pristup informacijama, da bi informacije, po ugovoru sa Udruženjem za zaštitu prava potrošača "Prosperitet", emitovali u okviru svog programa nije odgovorila ni na jedan, zbog čega je TV Kanal 9 pokrenuo više prekršajnih postupaka protiv direktora JKP "Čistoća" u kojima je sud direktora JKP "Čistoća" oglasio odgovornim zbog kršenja zakona.

            Tvrdnje na kojima se krivična prijava zasniva, a po kojima "novinari ne traže informacije da bi obeveštavali javnost, nego da bi protiv preduzeća podizali tužbe za naknadu štete i tako sticali protivpravnu imovinsku korist" su sasvim proizvoljne, i kao takve, neprihvatljive.

            To, da preduzeće u javnom vlasništvu, koje sistematski ne izvršava obaveze utvrđene zakonom, protiv medija čija prava krši podnosi krivičnu prijavu, i to, ni manje ni više, nego zbog prevare i zloupotrebe položaja, objektivno je pokušaj pretvaranja prava javnosti, i pravnog poretka uopšte, u karikaturu. Reč je o još jednom u nizu "pravnih" fenomena, kojima se u poslednje vreme, sve flagrantnije krše i ograničavaju prava javnosti. 


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.4.2024.
U PROCEDURI: 13.910
OBRAĐENO: 154.656

Opširnije...