POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim se Ministarstvu odbrane Republike Srbije, zabranjuje obrada podataka o ličnosti sadržanih u privremeno oduzetim privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima, na osnovu Izjave koju, na osnovu naređenja ministra odbrane, potpisuju zaposleni u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, odnosno bez sudskog naloga.

Poverenik je prethodno, 3.4.2018. Ministarstvo upozorio na nepravilnosti u obradi podataka i obavezao da ga se izjasni o preduzetim merama i planiranim aktivnostima za otklanjanje tih nepravilnosti. Istom prilikom, Poverenik je od Ministarstva zatražio da dostavi i odgovore na postavljena pitanja i da dostavi svu relevantnu dokumentaciju, što je Ministarstvo propustilo da učini.

            Polazeći od navedenog, a imajući u vidu odredbe čl. 41 Ustava Srbije, koje jemče nepovredivost tajnosti pisma i drugih sredstava komuniciranja i predviđaju da je odstupanje dozvoljeno isključivo na osnovu odluke suda, kao i sve relevantne odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pristanak sadržan u predmetnoj Izjavi ne može da predstavlja valjan pravni osnov za obradu podataka, te je, s obzirom da  predstavlja rizik za povredu prava velikog broja ljudi, obradu podataka na osnovu njega, nužno zabraniti.

            Pristanak sadržan u predmetnoj Izjavi ne može predstavljati pristanak za obradu podataka o ličnosti, ne samo iz formalnih razloga, propisanih odredbama čl. 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, već ni iz suštinskih, jer ne predstavlja slobodno datu izjavu volje, kako zbog subordinacije u odnosu između zaposlenih i poslodavca, tako i zbog konkretnih pitanja, koja dispoziciju samih lica isključuju. Pristanak za obradu podataka o ličnosti mora predstavljati slobodno datu, neuslovljenu i nedvosmislenu izjavu volje lica, koje je na adekvatan način i blagovremeno informisano o svim aspektima obrade njegovih podataka, i koje ne sme trpeti nikakve posledice u slučaju uskraćivanja ili opoziva pristanka, što ovde očigledno nije slučaj.

            Činjenica da je predmetna izjava sačinjena na osnovu naređenja ministra, koje nije dostavljeno Povereniku, iako je isto izričito zatraženo, a koje, prema navodima Vojnog sindikata Srbije, nosi oznaku „Vojna tajna – Poverljivo“ još više govori u prilog navedenom. 


Zbirni mesečni statistički podaci
 

na dan 28.2.2023.

U PROCEDURI: 4.916

OBRAĐENO: 128.580

Opširnije...