POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je jučerašnje saopštenje Ministarstva odbrane, povodom rešenja kojim je Poverenik zabranio Ministarstvu da vrši obradu podataka iz privatnih info-komunikacionih uređaja bez naloga suda, potpuno neodgovoran pokušaj dezinformisanja javnosti.

U postupku nadzora koji Poverenik sprovodi, Ministarstvo je ispoljilo zabranjavajući dilentatizam, nepoznavanje prava i aljkavost, ali više od toga brine spremnost Ministarstva da plasira neistine, a pogotovo besmislene insinuacije o "političkom delovanju" i "pristrasnosti" Poverenika budući da Poverenik, za razliku od Ministarstva, postupa striktno po zakonu.

Činjenice su sledeće:

-Postupak nadzora Poverenik je pokrenuo 21.3.2018. povodom predstavke Vojnog sindikata u kojoj je ukazano na to da je ministar odbrane izdao naredbu da zaposleni u Vojsci i Ministarstvu potpišu "saglasnost" da podaci iz njihovih privatnih telefona mogu biti predmet obrade. Poverenik je tada od Ministarstva zatražio da se izjasni o pravnom osnovu i drugim relevatnim pitanjima i da dostavi relevantne dokumente, a naročito spornu naredbu ministra. U ostavljenom roku Ministarstvo to nije učinilo, a poslednjeg dana roka Povereniku je dostavljen dopis VBA koji je, najblaže rečeno, bio čudan i praktično nerazumljiv, i on bez traženih dokumenata.

            Poverenik je nakon toga 3.4.2018. Ministarstvu uputio Upozorenje na nepravilnosti i obavezao ga da se izjasni o merama koje će preduzeti za njihovo otklanjanje. Istom prilikom, Poverenilk je od Ministarstva ponovo zatražio da dostavi odgovore na pitanja iz inicijalnog akta od 21.3.2018. kao i traženu relevantnu dokumentaciju. Poverenik je u propratnom aktu objasnio da VBA predstavlja poseban organ uprave u sastavu Ministarstva, da ima status posebnog pravnog lica, a da je postupak nadzora pokrenut prema Ministarstvu, te da je neophodno razlikovati nadelžnosti, posebno imajući u vidu potencijalnu odgovornost za nepostupanje.

            Nakon toga, na traženje VBA od 18.4.2018. održan je 20.4.2018. sastanak u prostorijama Poverenika. Tom prilikom je konstatovano da je neophodno da Ministarstvo kao državni organ, a ne VBA dostavi odgovor na Upozorenje kao i odgovore na sva pitanja iz inicijalnog akta Poverenika i relevantnu dokumentaciju koja je tražena. Istom prilikom je konstatovano da je greškom zaposlenih u VBA prethodno dostavljen nepotpun odgovor (izostavljene ili izgubljene stranice!) zbog čega je i bio potpuno nejasan, a koji propust Poverenik nije mogao konstatovati jer stranice akta čak nisu bile ni numerisane. O navedenom je sačinjena službena beleška koja je dostavljena učesnicima sastanaka i na koju nije bilo primedbi.

            I pored navedenog, Ministarstvo nije dostavilo nikakav akt odnosno izjašnjenje, ni u vezi sa inicijalnim zahtevom ni u vezi sa Upozorenjem, pa je Poverenik 17.5.2018. doneo Rešenje kojim je zabranio obradu ličnih podataka. To Rešenje je uručeno Ministarstvu pre 2 dana, za šta postoje dokazi, a Poverenik se javnosti obratio juče, pa je, dakle, očigledno neistina i tvrdnja da se medijima obratio pre nego Ministarstvu.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...