Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu (Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala) krivičnu prijavu protiv NN službenog lica u opštini Požega, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično delo "Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka" iz člana 146. stav 3 KZS.

Prethodno je Poverenik, povodom prijave Inicijativnog odbora "Protesti u Požegi", kao i pojedinačnih prijava nekih građana, pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prema Centru za socijalni rad Požega, Sportsko-kulturnom centru Požega, (odnosno Kulturnom centru Požega u likvidaciji) i potom prema opštini Požega.

Informacije dobijene u postupku nadzora prema dva navedena centra, ukazuju na to da su lični podaci građana dostavljani opštini Požega na zahtev iz opštine. Ti podaci, među kojima i oni zakonom predviđeni kao naročito osetljivi, podaci o socijalnoj i materijalnoj obezbeđenosti, novčanoj pomoći i sl., su kasnije učinjeni dostupnim neograničenom krugu lica, tako što su objavljivani na Fejsbuk stranici "Glas Požega".

Opština Požega, u postupku nadzora prema njoj, nije odgovorila na pitanja po kom pravnom osnovu i u koju svrhu vrši prikupljanje i obradu ovih ličnih podataka, kao i da li ih je i na koji način ona učinila dostupnim za objavljivanje na Fejsbuk stranici "Glas Požega". Nije to učinila ni nakon ponovljenog zahteva Poverenika, zbog čega će protiv predsednika opštine biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Poverenik ocenjuje da su i ova dešavanja u Požegi još jedna krajnje zabrinjavajuća ilustracija odnosa države prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti. Posebno je zabrinjavajuće to što se sve češće suočavamo, ne samo sa potpunim nerazumevanjem i potcenjivanjem prava građana na privatnost, nego i sa očiglednom spremnošću da se to pravo drsko i bezočno krši i to od strane onih čija je obaveza da ga štite, vlasti, i to u najrazličitije svrhe, uključujući i obračune sa političkim neistomišljenicima.

Poverenik još jednom, po ko zna koji put, ukazuje na to da je dosadašnje reagovanje nadležnih za krivično gonjenje ovakvih pojava, neadekvatno i da objektivne okolnosti i minimum korektnog odnosa prema pravima građana zahtevaju da se taj odnos potpuno promeni.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 30.6.2021.
U PROCEDURI: 3.544
OBRAĐENO: 101.898

Opširnije...