POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je saopštenje NVO iz Trstenika - Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost, o tome da Poverenik navodno nije odgovorio na njihov zahtev za informacijama i u kome se insinuira da Poverenik nešto "krije" samo još jedan u nizu jeftinih pokušaja dezinformisanja javnosti. Indikativno je da je to saopštenje preneo i "javni servis" ne tražeći od Poverenika nikakav komentar.

Imajući u vidu da je gotovo očigledno ko stoji iza svega, "akcija" je u bukvalno tragikomičnom raskoraku sa najavama nekakve navodne borbe države protiv lažnih vesti.

A istina je da je Poverenik odgovorio  u zakonskom roku od 15 dana na zahtev za pristup informacijama. Očigledno se radi o naručenoj, klijentelističkoj a nevešto i providno izvedenoj "akciji" čiji je cilj skretanje pažnje javnosti sa neuporedivo ozbiljnijih problema u vezi sa radom državnih organa na koje Poverenik ukazuje.

Zahtev za informacijama je inače podnet 8. juna emailom, ali očigledno namerno u neradno vreme u petak u 19:32h. Zahtev je zaveden odmah, prvog radnog dana, 11. juna, a na njega je, iako je po zakonu rok mogao biti produžen na 40 dana, budući da je podrazumevao dearhiviranje i dostavljanje mnoštva dokumenata, preko 400 strana, ipak odgovoreno 25. juna, u zakonom predviđenom roku od 15 dana. Već sutradan, 26. juna tražena dokumentacija je bila u pošti u Trsteniku koja je pokušala uručenje, ali tražilac informacija, prema do danas raspoloživim informacijama, nije primio niti je nakon ostavljenog obaveštenja preuzeo istu.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.4.2024.
U PROCEDURI: 13.910
OBRAĐENO: 154.656

Opširnije...