POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Višem javnom tužilaštvu (Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal) informaciju o dosadašnjem toku postupka nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) а povodom mobilne aplikacije "Izabrani doktor".

Poverenik je Višem javnom tužilaštvu predložio da razmotri dostavljenu dokumentaciju i ispita osnovanost sumnji koje ukazuju na izvršenje krivičnog dela iz člana 146. KZ - neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka.

Radi se o sumnji da je došlo do ozbiljne kompromitacije zbirki podataka o ličnosti građana Republike Srbije, i to matične evidencije RFZO, te Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Naročito osetljivi podaci građana koji se obrađuju na osnovu zakona, upotrebom promovisane aplikacije ustupljeni su privrednom društvu, D.o.o. problematičnog statusa, i to za svrhe direktnog marketinga i profilisanja građana. Uslovi korišćenja i politika privatnosti aplikacije, koji ovo nedvosmisleno potvrđuju, odmah pošto je Poverenik otvorio postupak nadzora, uklonjeni sa interneta i do danas nisu dostupni, tako da je sasvim nepoznato pod kojim uslovima se podaci koriste.

Nakon otvaranja postupka nadzora, aplikacija je pretrpela više izmena, od kojih je najznačajnija ta što je, kao vlasnik iste, umesto privrednog društva Sorsix International doo, sada označeno Ministarstvo zdravlja RS, uz oznaku da aplikacija predstavlja sastavni deo IZIS-a. Ali, s obzirom da ministarstvo nije zakonom predviđeni rukovalac IZIS, već je to Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, neminovno se otvara pitanje zakonitosti obrade podataka, odnosno neovlašćenog pristupa podacima iz IZIS-a.

Inače, utvrđivanje činjenica u postupku nadzora koji je obuhvatio „Sorsix International“ d.o.o., Republički fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja RS i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, suočilo se sa, najblaže rečeno, neočekivanim preprekama. Komunikacija sa firmom Sorsix d.o.o. bila je praktično nemoguća, bezuspešno je više puta pokušavana dostava pismenih akata. Šta više, tokom postupka nadzora utvrđeno je da Sorsix International doo nije imao ni validne podatke za kontakt, nizakonskog zastupnika. Direktorka je podnela ostavku još u maju, a novi direktor, strani državljanin, postavljen tek pre neki dan.

RFZO je, jedini od subjekata koji su bili predmet postupka nadzora, dao traženo izjašnjenje. Aktom od 7.6.2018. godine, obavestio je Poverenika da „... razvoj aplikacije je izvršen u skladu sa instrukcijom koju je stručnoj službi dalo Ministarstvo zdravlja. Republički fond ni na koji način nije bio uključen u ove poslove i nije upoznat sa time šta je Ministarstvo od podataka dostavilo predmetnom preduzeću ... „.

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u postupku nadzora, i pored uredno dostavljenog zahteva za izjašnjenje a potom urgencije, nisu odgovorili Povereniku na postavljena pitanja. Time su, ne samo otežali utvrđivanje relevantnih činjenica nego i počinili zakonom predviđen kažnjiv prekršaj, zbog čega je Poverenik danas protiv ministra zdravlja i direktora Instituta podneo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.


Zbirni mesečni statistički podaci
 

na dan 28.2.2023.

U PROCEDURI: 4.916

OBRAĐENO: 128.580

Opširnije...