Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da u radnjama jednog ili više NN službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova postoje svi elementi krivičnog dela neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka iz člana 146 KZ-a.

Poverenik je prethodno povodom činjenice da su 21. 6. 2018. godine u okviru članka o fudbalskim reprezentativcima Švajcarske na Internet prezentaciji Dnevnog lista "Informer" (kasnije i u drugim medijima) objavljeni izvod iz matične knjige rođenih za Džerdana Šaćirija izdat od strane matične službe Gradske uprave Grada Vranja, kao i izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za Valjona Behramija, izdati od matične službe Gradske uprave Grada Kraljeva, svi datirani sa istim danom objavljivanja 21. 6. 2018. godine, pokrenuo postupak nadzora.

U postupku nadzora gradske uprave Grada Vranja i Grada Kraljeva obavestili su Poverenika da su navedena dokumenta izdale Policijskoj upravi za Gnjilane izmeštenoj u Vranju i Policijskog upravi za Kosovsku Mitrovicu izmeštenoj u Kraljevu, a na osnovu njihovih službenih zahteva.

Poverenik, imajući u vidu obim svojih ovlašćenja u odnosu na medije, kao i garancije tajnosti novinarskih izvora nije sprovodio nikakav postupak prema Informer-u ili drugim medijima ali je pokrenuo postupak nadzora prema Ministarstvu unutrašnjih poslova., te zatražio izjašnjenje o tome da li je MUP dostavio Dnevnom listu "Informer" ili nekom drugom navedena dokumenta, te po kom osnovu je vršio predmetnu obradu podataka o ličnosti. I pored proteka roka i urgencije Poverenik nije primio odgovor MUP-a.

Zakon o matičnim knjigama u članu 83. propisuje da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zakon o državljanstvu Republike Srbije u članu 48. propisuje da se uverenje o državljanstvu izdaje samo na lični zahtev.

Ne ulazeći, do izjašnjenja MUP-a, u to da li je uopšte postojao i kakav osnov za obradu podataka u ovom slučaju, sasvim je izvesno da se redistribucija tih podataka radi obezbeđenja "pikantnih" tema tabloidnim ili drugim medijima nikako ne može dovesti u sklad sa zakonom, odnosno da predstavlja grubu zloupotrebu ovlašćenja, te da sve navedene okolnosti ukazuju na osnovanu sumnju da u radnjama jednog ili više NN službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova postoje svi elementi krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka (čl. 146 KZ-a), za koje delo je službenom licu u vršenju službe zaprećena kazna do tri godine zatvora.


Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka