POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je, povodom Predloga Zakona o zaštititi podataka o ličnosti, pismo svim poslaničkim grupama i samostalnim narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Poverenik je u pismu još jednom upozorio na to da veoma brojne manjkavosti, nelogičnosti i nedoslednosti čine Predlog zakona praktično neprimenjivim. Međutim, Poverenik je istakao da je neposredan povod za ovo njegovo obraćanje poseban razlog, nešto što i inače izuzetno loš predlog zakona čini još lošijim.

Naime, iako je u Nacrtu zakona u čl. 40. ispravno stajalo, u skladu sa svim domaćim i međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava, da se prava mogu ograničiti zakonom ako ta ograničenja ne zadiru u suštinu osnovnih prava i sloboda i ako je to neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, iz teksta Predloga zakona je, bez bilo kakvog smisla i razumnog objašnjenja, reč “zakonom” izbrisana.

Poverenik je upozorio narodne poslanike da ovakvo rešenje vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema, u potpunoj je suprotnosti sa Ustavom Srbije, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i međunarodnim dokumentima i konvencijama i ozbiljno narušava princip vladavine prava. Gotovo da je izlišno ukazivati na to da je ovakvo rešenje u potpunom nesaglasju sa duhom demokratskog društva, te da su štetne posledice po osnovna prava i slobode građana nesagledive.

Polazeći od navedenog, Poverenik je apelovao na narodne poslanike da nepristrasno razmotre sve kritičke argumente u vezi sa Predlogom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a da kao minimum minimuma obezbede odgovarajuće korigovanje člana 40. Predloga zakona.


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 31.8.2023.

U PROCEDURI: 9.042

OBRAĐENO: 135.754

Opširnije...