Čitaj mi

Povodom vesti da je Gradska uprava Grada Beograda kupila uređaje koji omogućavaju identifikaciju lica na osnovu otiska vena sa dlana, kao i nedavnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova o postavljanju hiljadu kamera pametnog video nadzora koje između ostalog služe i za prepoznavanje fizičkih lica i registarskih tablica, Poverenik obaveštava javnost da je uputio pojedinačne dopise Ministarstvu unutrašnjih poslova i Gradskoj upravi Grada Beograda kako bi utvrdio da li su navodi vesti tačni, a u slučaju da jesu, Poverenik će otvoriti nadzor.

Poverenik koristi ovu priliku da ukaže javnosti na opasnost olake upotrebe novih tehnologija koja za posledicu ima masovnu obradu podataka o ličnosti i obradu posebne kategorije podataka, kao što su biometrijski podaci.

Poverenik podseća da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji se stupio na snagu 21.11.2018., a koji će se primenjivati od 21.8.2019. Ovaj zakon, upravo kako je navedeno u Obrazloženju, uvodi brojne novine u zaštiti prava na privatnost, i propisuje brojne obaveze svima onima koji obrađuju podatke o pojedincima, ili imaju nameru da ih obrađuju.

Na osnovu člana 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti rukovalac (u konkretnim slučajevima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Gradska uprava Grad Beograda) je dužan da izvrši procenu uticaja nameravane obrade na zaštitu podataka o ličnosti. Ova procena je izričita zakonska obaveza u slučaju obrade posebne vrste podataka, kao što su biometrijski podaci lica ili otiska dlana, kao i u slučaju sistemskog nadzora nad javno dostupnim površinama, kao što je upotreba pametnog video nadzora.

Ova procena mora da sadrži najmanje opis svih predviđenih radnji obrade i svrhu obrade podataka, procenu neophodnosti i srazmernosti vršenja radnji obrade, procenu rizika za prava lica i slobode, i opis mera koje se nameravaju preduzeti, a tiču se tehničkih i organizacionih mera. Prilikom sprovođenja ove procene očekivano je da se proceni i oceni postojeće stanje, kao i nemogućnost rukovaoca, a koji je organ vlasti u ovim slučajevima, da postojećim sredstvima vrši poslove iz svoje nadležnosti. 

Takođe, rukovalac je u obavezi da, u slučaju da je obrada dozvoljena, svako lice čije podatke obrađuje obavesti o svim aspektima obrade podataka na razumljiv, lako dostupan, jasan i jednostavan način.

Po utvrđivanju svih okolnosti i provere objavljenih informacija, kao i po izvršenom eventualnom postupku nadzora, Poverenik će blagovremeno obavestiti javnost.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.5.2021.
U PROCEDURI: 3.512
OBRAĐENO: 101.066

Opširnije...