Čitaj mi

Povodom predstavke organizacije CRTA, u kojoj je navedeno da je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) objavilo e-mail adrese podnosilaca prijava u vezi sa programskim sadržajima pružalaca medijskih usluga, Poverenik je sproveo postupak nadzora i upozorio REM na kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U postupku nadzora nedvosmisleno je utvrđeno da je REM, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, obavestio podnosioce prijava o ishodu postupka, ali na takav način da je odgovor dostavio na formiranu mejling listu, sačinjenu od e-mail adresa velikog broja podnosilaca prijava. Na taj način je svaki pojedinačni podnosilac prijave došao u posed velikog broja e-mail adresa drugih podnosilaca.

E-mail adresa predstavlja podatak o ličnosti, u skladu sa zakonom, jer identitet lica može učiniti određenim ili odredivim. Značajan broj ovih adresa su personalizovane, jer se sastoje od imena i prezimena, koja su, u pojedinim slučajevima veoma karakteristična, tako da se identitet podnosioca vrlo lako može utvrditi jednostavnom pretragom po internetu.

S obzirom na to da za ovakvu obradu podataka o ličnosti ne postoji zakonsko ovlašćenje ili pristanak lica za obradu, niti su ispunjeni uslovi za obradu podataka od strane organa vlasti iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je upozorio REM na nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti. Poverenik će, ovim povodom, podneti i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv REM-a i odgovornog lica.


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka