POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Međunarodni dan prava javnosti da zna, 28. septembar, obeležen je ove godine nizom aktivnosti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i većem broju drugih mesta u Srbiji, u okviru zajedničke akcije Poverenika za informacije od javnog značaja i USAID, ABA CEELI, Misije OEBS-a u Srbiji, Fonda za otvoreno društvo, Koalicije NVO za slobodu pristupa informacijama i NUNS-a.  

Centralni skup je održan u Beogradu, u Medija centru, uz učešće velikog broja predstavnika medija, NVO, organa vlasti, kao i članova diplomatskog kora. Skupu su se obratili: Denis Huber, specijalni predstavnik Generalnog sekretara Saveta Evrope u Srbiji, Hans Ola Urstad, šef Misije OEBS-a u Srbiji, Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja , Nadežda Gaće, predsednica NUNS-a i Nemanja Nenadić izvršni direktor Transparentnosti Srbija.

Tom prilikom, Poverenik za informacije Rodoljub Šabić uručio je Radetu Lazareviću, predsedniku Višeg trgovinskog suda priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama koje je žiri dodelio mreži trgovinskih sudova Srbije, a Milanu Markoviću, ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Saši Radosavljeviću, predsedniku opštine Smederevo priznanja za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama.

Žiri, sastavljen od predstavnika više nevladinih organizacija i novinarskih udruženja (Fonda za otvoreno društvo, Transparentnost Srbija, Centra za unapređenje pravnih studija, NVO „Narodni Parlament“, Inicijativa mladih za ljudska prava, NUNS), izabrao je dobitnike priznanja između 15 organa vlasti koji su prethodno uvršteni u najužu konkurenciju. To su: Vrhovni sud, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Narodna banka RS, Republička uprava za javne nabavke, Izvršno veće AP Vojvodine, Grad Novi Sad, opštine Smederevo, Šabac i Valjevo, Prvi i Peti opštinski sud u Beogradu i Viši trgovinski sud odnosno mreža trgovinskih sudova.

Na svim skupovima podeljena je velika količina prigodnog materijala, letaka, lifleta i vodiča kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Povodom dana prava javnosti da zna, Poverenik za informacije je, u saradnji sa Službenim Glasnikom RS objavio i distribuirao novo izdanje Vodiča kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u tiražu od 20.000 primeraka.

Povodom dodele navedenih priznanja, Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio:

“Ukupno gledano, imajući u vidu celu strukturu vlasti, napori i rezultati, na kvalitetnoj primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama, nisu na nivou koji je potreban i moguć. Usled toga propuštamo šansu da ostvarimo kvalitetnije rezultate u daljoj demokratizaciji, u uspostavljanju kvalitetnijih odnosa u medijskoj sferi, a posebno u borbi protiv nerada, zloupotreba, kriminala i korupcije. Zato primeri organa vlasti koji pokazuju da se u njima sloboda pristupa informacijama doživljava ne kao nametnuta obaveza već kao normalan odnos između vlasti i javnosti u demokratskom društvu, zaslužuju priznanje.“

 


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.6.2024.

U PROCEDURI: 14.543

OBRAĐENO: 158.546

Opširnije...