POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

28.1.20  Danas je u Beogradu u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održan skup posvećen obeležavanju Dana zaštite podataka o ličnosti - 28. januar. Na skupu je učestvovao veliki broj predstavnika medija, udruženja građana, članova diplomatskog kora, kao i organa vlasti.

Učesnicima skupa obratili su se: Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; nj.e. Sem Fabrici (Sem Fabrizi), šef; Delegacije EU u Srbiji; nj.e. Andrea Orizio (Andrea Orizio), šef Misije OEBS u Srbiji; Tobias Flesenkemper (Tobias Flesenkemper), šef Misije Saveta Evrope u Beogradu; Majk de la Rosa (Mike de la Rosa), direktor Misije USAID u Srbiji i Igor Vulje, Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, načelnik Službe za nadzor i središnji registar.

Poverenik Milan Marinović je ukazao da je Srbija 22. novembra 2019. godine potpisala Protokol kojim se menja Konvencija 108, poznatiji kao Konvencija 108+, ali ga još nije ratifikovala.Upoznao je učesnike skupa sa novinama u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), koji je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019. godine. S tim u vezi je ukazao da je ZZPL nametnuo brojne nove obaveze organima vlasti i Povereniku, a period prilagođavanja od devet meseci nije bio dovoljan da organi vlasti budu u potpunosti spremni za adekvatnu primenu ZZPL, zbog čega je Poverenik tražio odlaganje primene ovog zakona, ali to nije prihvaćeno.

Poverenik je u skladu sa ZZPL doneo nekoliko podzakonskih akata koji bliže uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti. Isti se nalaze u publikaciji Poverenika br. 5 „Zaštita podataka o ličnosti, Propisi“, koja je predstavljena na današnjem skupu.

Takođe, ukazao je i na trenutno stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti, na osnovu prakse Poverenika, kao i na brojne izazove u vezi sa primenom ZZPL. Posebno je istakao nedovoljan odziv organa vlasti da obaveste Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti i time ispune svoju zakonsku obavezu. Takođe je ukazao na brojne obuke iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koje je održao Poverenik, a posebno na sporazum Poverenika i Fakulteta za bezbednost kojim se uspostavlja kratak program studija „Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti“, u kom će služba Poverenika predstavljati nastavnu bazu za realizaciju ovog programa.

Poverenik je pozvao organe vlasti, ali i druge pravne subjekte, na odgovorniji odnos i postupanje u svemu u skladu sa obavezama iz ZZPL. Poverenik će nastaviti da ostvaruje sve aktivnosti u skladu sa zakonom, ali to ne može da nadomesti nepotpuno i/ili neblagovremeno ostvarivanje aktivnosti svih drugih subjekata u oblasti zaštite podataka o ličnosti. 


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 31.8.2023.

U PROCEDURI: 9.042

OBRAĐENO: 135.754

Opširnije...