Čitaj mi

Veliki broj građana obratio se Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom predizborne političke kampanje, koja se sprovodi „od vrata do vrata“, sa tvrdnjama da aktivisti političkih stranaka raspolažu njihovim podacima o ličnosti.

Ovim putem Poverenik naglašava da političke stranke moraju poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a posebno njegova načela, koja se tiču zakonite, poštene i transparentne obrade podataka. Takođe, Poverenik skreće pažnju političkim strankama da podaci o političkom mišljenju predstavljaju posebnu vrstu podataka;o ličnosti čija obrada je restriktivna.

Poverenik upućuje građane da svoja prava prema političkim strankama povodom obrade podataka o ličnosti, pa i pravo na brisanje podataka, mogu ostvariti podnošenjem zahteva tim strankama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, nakon čega mogu podneti pritužbu Povereniku, odnosno tužbu sudu. Formulare ovih zahteva građani mogu pronaći na veb prezentaciji Poverenika, na adresi https://cutt.ly/xr7qnzb.

Poverenik podseća javnost da su kampanje „od vrata do vrata“ uobičajeni način političkog delovanja u velikom broju država, kao što su Velika Britanija, SAD, Kanada, Australija. Međutim, s obzirom da ista kampanja uvek izaziva uznemirenost građana u našoj zemlji, Poverenik već godinama, tokom praktično svakog izbornog procesa, upozorava na poštovanje zaštite ličnih podataka građana, te da je logično i svrsishodno zakonom urediti ovu oblast.


Zbirni mesečni statistički podaci
iz oblasti dostupnosti informacijama
i zaštite podataka o ličnosti
na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337
OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka