Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti često saznaje iz sredstava javnog informisanja i od građana o povredama bezbednosti podataka o ličnosti, odnosno da je došlo do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa istim podacima.

Ovim povodom, Poverenik podseća sve rukovaoce podataka o ličnosti da, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imaju obavezu da o povredi podataka o ličnosti obaveste Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Prijava povrede podataka o ličnosti vrši se u skladu sa pravilnikom, koji je dostupan na internet prezentaciji Poverenika, na adresi Pravilnik o o obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika

Na ovom mestu napominjemo da rukovalac koji ne obavesti Poverenika o povredi bezbednosti podataka snosi prekršajnu odgovornost, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički podaci
iz oblasti dostupnosti informacijama
i zaštite podataka o ličnosti
na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337
OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka