POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održaće jednodnevnu obuku o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike svih zainteresovanih političkih stranaka.

Aktuelna predizborna kampanja pokrenula je niz pitanja o primeni ovog zakona, kao i sumnje građana da političke stranke, u akcijama „od vrata do vrata“,;zloupotrebljavaju podatke o ličnosti kojima rukuju organi vlasti, a što predstavlja krivično delo Neovlašćeno prikupljanje podataka o ličnosti iz člana 146. KZ.

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti propisuje niz obaveza za rukovaoce podataka, koje političke stranke zanemaruju, što dalje dovodi do ugrožavanja privatnosti i nezadovoljstva građana.

Takođe, osnovna aktivnost političkih stranaka jeste obrada podataka o političkom mišljenju građana, koja je veoma restriktivna, a što se u potpunosti zanemaruje.

Poverenik poziva sve političke stranke da se uzdrže od zloupotrebe podataka o ličnosti građana i prisustvuju ovoj obuci, kako bi uskladile svoj rad sa zakonom.

Na ovakav način političke stranke bi na sopstvenom primeru pokazale da poštuju zaštitu podataka o ličnosti, kao fundamentalno ljudsko pravo, te da drže do privatnosti građana i vladavine prava.

Obuka će biti održana 16.03.2020. godine, sa početkom u 10h u prostorijama Poverenika, u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 15.

Za prijavljivanje i sve relevantne informacije političke stranke mogu se obratiti Službi Poverenika na office@poverenik.rs.

Rok za prijavljivanje je petak, 13.3.2020. u 10 časova.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...