Čitaj mi

Povodom obraćanja većeg broja lica, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, obaveštava zainteresovane, da u situaciji proglašenog vanrednog stanja, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja nije suspendovano, ali da ostvarenje ovog prava treba prilagoditi novonastalim okolnostima.

Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja nisu propisane mere kojima se; odstupa od Ustavom zajemčenog ljudskog prava na obaveštenost (član 51. Ustava).

Polazeći od navedenog, organi javne vlasti, i za vreme vanrednog stanja, imaju obavezu da, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, postupaju po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koji im budu podneti.

U aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, informacije u vezi sa širenjem koronavirusa i zaštitom od moguće infekcije, u skladu sa članom 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, imaju svojstvo informacija koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, u odnosu na koje važi neoboriva zakonska pretpostavka o postojanju opravdanog  interesa javnosti da zna i organ je dužan da po takvom zahtevu postupi u roku od 48 sati od prijema zahteva, kako je propisano članom 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovo znači da, dok traje vanredno stanje, prioritet treba da imaju informacije koje se odnose na stanje i zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine i na druga pitanja od značaja za život i funkcionisanje građana u konkretnoj situaciji, kao što je npr.stanje snabdevenosti osnovnim životnim namirnicama.

Tim povodom, uz uverenje da će se tako i nastaviti, Poverenik podržava proaktivan pristup nadležnih organa koji svakodnevnim održavanjem konferencije za medije i na drugi odgovarajući način, blagovremeno obaveštavaju građane o informacijama od javnog značaja u novonastaloj situaciji.

Međutim, kada se radi o zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koji se odnose na druge informacije nastale u radu ili u vezi sa radom određenog organa vlasti,  razumno se može očekivati da taj organ, usled promena u organizaciji i načinu rada, objektivno nije u mogućnosti da po svakom zahtevu postupi, posebno u roku koji je utvrđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (15, odnosno eventualno 40 dana od dana prijema zahteva).

Da su i tražioci informacija od javnog značaja navedednog svesni svedoči i činjenica da je proteklih dana, od uvođenja vanrednog stanja, značajno smanjen broj žalbi zbog neopoštovanja odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Naglašavamo da se, za vreme vanrednog stanja, rad Poverenika, uključujući postupanje po žalbama tražilaca informacija, nastavlja i biće prilagođen i realizovaće se u skladu sa merama Vlade i drugih nadležnih organa.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci iz oblasti dostupnosti
informacijama i zaštite
podataka o ličnosti

na dan 31.3.2021.
U PROCEDURI: 3.394
OBRAĐENO: 99.220

Opširnije...