POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozdravlja donošenje Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, koju je 24. marta 2020. godine donela Vlada uz supotpis Predsednika Republike.

Donošenjem ove uredbe otklonjene su brojne nedoumice koje su u odnosu na tok i računanje rokova za vreme vanrednog stanja imali organi vlasti i građani koji su se proteklih dana u sve većem broju obraćali Povereniku radi tumačenja računanja rokova u postupcima koji se vode po zakonima po kojima je nadležan da postupa Poverenik a, pre svega, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Kako i rokovi po navedenim zakonima spadaju u rokove u upravnim postupcima, Poverenik obaveštava sve zainteresovane da će, dok traje vanredno stanje, postupati saglasno uredbi i istovremeno poziva sve da poštuje rokove propisane uredbom.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...