Čitaj mi

Na inicijativu Poverenika za informacije Republike Slovenije, 20. oktobra 2020. godine, održana je prva regionalna konferencija “Inicijativa 2020”. Na Konferenciji je učestvovao i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Inicijativa okuplja institucije iz zemalja regiona, koje se bave zaštitom prava na pristup informacijama od javnog značaja. Svrha rada Inicijative 2020 je profesionalna saradnja i razmena dobrih praksi u promociji i zaštiti prava na pristup informacijama od javnog značaja. Slična inicijativa u okviru „Inicijative 2017“ već je formirana i deluje na polju zaštite podataka o ličnosti.

Tokom sastanka, koji je bio održan putem video konferencije usled situacije koja je prouzrokovana virusom SARS-CoV-2, svaka zemlja prezentovala je svoj dosadašnji rad u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja, pravnu regulativu, probleme koje organi imaju u postupcima rešavanja po žalbama i druge probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.

Na konferenciji je konstatovano da sve zemlje imaju slične probleme u svom radu: kako smanjiti „ćutanje“ uprave, žalbe izazvane virusom COVID-19, tendencija organa javne vlasti da se „isključe“ iz zakona (tužilaštva, sudovi, agencije), zloupotreba prava, edukativne aktivnosti, kako se boriti protiv velikog broja žalbi, kako jasno razgraničiti odgovornost ovlašćenog lica od rukovodioca organa kao odgovornog lica.

Na kraju sastanka usvojena je zajednička Deklaracija Inicijative 2020 kao temelj za dobru saradnju i razmenu iskustva između učesnika u budućnosti.


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka