POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Sastanak poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića sa ;poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti u Evrodžastu,  Dianom Alonso Blas, uz učešće predstavnika javnog tužilaštva, održan je u ponedeljak 22. februara 2021. godine.  Sastanak je organizovan na inicijativu gospođe Alonso Blas  putem video konferencijske veze  u okviru prve evaluacije primene Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta.

Poverenik je  na sastanku izneo rezultate primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i izazove sa kojima se institucija suočava, kao i sa  pokrenutom inicijativom da se kroz aktiviranje Strategije zaštite podataka o ličnosti ova oblast još više unapredi. Gospođa Alonso Blas  je podržala aktivnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i potvrdila da se sa sličnim izazovima suočavaju i evropske institucije u domenu zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi  naglasila je otvorenost Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti u Evrodžastu  za dalju saradnju  sa Poverenikom , kao i spremnost da pruži ekspertsku podršku u cilju unapređenja prava na zaštitu podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...