POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović sastao se 7. aprila 2021. godine u prostorijama Službe Poverenika, sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijasom Flesenkemperom i zamenicom šefa Kancelarije Nadiom Ćuk.

Tema sastanka bila je potreba ratifikacije Konvencije Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima (Tromso konvencija), takođe i rad na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i mogućnostima ;održavanja javnog skupa na te teme.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...