POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti učestvovao je danas na online regionalnoj konferenciji pod nazivom „Inicijativa 2017“. Konferencija je održana na inicijativu Poverenika za informacije Republike Slovenije na temu zaštite podataka o ličnosti za vreme pandemije prouzrokovane virusom SARS-CoV-2, izazovima i problemima u radu i razmeni iskustva svih učesnika. Na konferenciji je zaključeno da su sve zemlje iz regiona imale iste probleme i da su osnovna ljudska prava bila ugrožena u vreme pandemije.

Poverenik Marinović se zahvalio na učešću u radu na skupu „Inicijativa 2017“ i istakao da je skorašnji izbor zamenice poverenika u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Sanje Unković, od velikog značaja za Službu Poverenika. Takođe je naglasio da su i pored izazova koje je pandemija donela, u Republici Srbiji pokrenuta važna pitanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti kao što su izrada (nove) Nacionalne strategije zaštite podataka o ličnosti za period 2021-2028, izmena i dopuna Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, regulisanje specifičnih oblika obrade podataka o ličnosti, uvođenje ovog prava u nastavne programe osnovnih i srednjih škola.

Grupu „Inicijativa 2017“ čine nadzorni organi za zaštitu podataka o ličnosti ;država bivše SFRJ. Slična inicijativa je formirana  pod nazivom „Inicijativa 2020“  i deluje na polju zaštite prava na pristup informacijama od javnog značaja.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2022.
U PROCEDURI: 3.297
OBRAĐENO: 121.964

Opširnije...