Zastarelo
Čitaj mi

Danas je u Beogradu održan poslednji u seriji seminara organizovanih u saradnji Poverenika za informacije od javnog značaja i Centra za profesionalizaciju medija, u okviru projekta „Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja - šta svaki novinar treba da zna“.    

U Beogradu, Novom Sadu i Nišu održano je šest ovakvih seminara. Program obuke obuhvatio je više desetina novinara iz preko trideset redakcija štampanih i elektronskih medija.

Tim povodom Poverenik za informacije Rodoljub Šabić izjavio je sledeće:

„Novinari i mediji mogu i treba da daju veliki doprinos primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Razume se, da bi to mogli potreban je odgovarajući nivo znanja. Zato sam posebno zadovoljan relativno velikim brojem polaznika seminara organizovanih u saradnji sa Centrom za profesionalizaciju medija.

Bilo bi veoma korisno da ovakvih programa bude i ubuduće.

Zbog toga će Služba Poverenika za informacije, u granicama objektivne mogućnosti, i u narednom periodu nastojati da, u saradnji sa Centrom za profesionalizaciju medija i drugim profesionalnim organizacijama novinara, realizuje slične projekte.“

 


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka