Zastarelo
Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i CESID su danas, tribinom u Loznici, posvećenoj edukaciji zaposlenih u organima vlasti,  nastavili sa realizacijom zajedničkog projekta „Slobodno pitaj - Zakonom do istine“.         

Cilj projekta, čija prva faza je sprovedena u prošloj godini, je da se edukacijom i animiranjem građana, civilnog sektora i medija utiče na njihovo što aktivnije uključivanje u procese ostvarivanja interesa koji su zaštićeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Poseban cilj je obuka zaposlenih u lokalnim organima vlasti za primenu novog zakona.

Druga faza projekta usmerena je, pre svega, na obuku zaposlenih u organima vlasti na lokalnom nivou, što podrazumeva da će, pored Loznice, u tu svrhu biti organizovane i tribine u Zaječaru, Zrenjaninu, Nišu i Beogradu.

Obraćajući se učesnicima tribine u Loznici Poverenik Rodoljub Šabić je, pored ostalog, izjavio:

„Generalno ne možemo biti zadovoljni nivoom obučenosti zaposlenih u organima vlasti za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Taj nivo je nizak i to predstavlja jednu od glavnih prepreka za kvalitetniju primenu zakona.

Nažalost, već sada je izvesno da će analiza izvršenja godišnjih obaveza organa vlasti, mislim na informatore i izveštaje o radu, potvrditi, i to u dramatičnoj formi, da mnogi organi vlasti nemaju jasnu predstavu o obavezama koje novi zakon pred njih stavlja.

Podsećam da je zakonom obuka kadrova predviđena kao obaveza državnih organa. Obaveze se, naravno, moraju ispunjavati. Do sada, u najvećem broju slučajeva, to nije bilo tako. Potrebno je i važno da se takav odnos što pre promeni.“

 


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka