Zastarelo
Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori okončali su i drugu fazu zajedničkog projekta koji je posvećen obuci kadrova zaposlenih u organima vlasti na lokalnom nivou za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.     

Juče održani seminar u Prokuplju bio je poslednji u lancu seminara koji su u okviru projekta održani i u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Užicu, Smederevu i Jagodini.

Tim povodom Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio sledeće:

„Projektom je obuhvaćeno deset okruga u Srbiji. Radilo se, dakle, sa velikim brojem kadrova iz organa vlasti u gotovo 70 opština.

Ovakve i slične aktivnosti na edukaciji kadrova nužno je nastaviti, jer je sasvim izvesno da nivo znanja kadrova u organima vlasti ne omogućava kvalitetnu primenu zakona. U prilogu ovakvoj oceni govore ozbiljni propusti organa vlasti vidljivi kako sa stanovišta procedure, tako i sa stanovišta izvršavanja obaveza od strane organa vlasti.

Svi organi vlasti morali bi da vode računa o tome da je zakonom izričito predviđena njihova obaveza da obezbede potreban nivo znanja kadrova, odnosno da sprovode odgovarajuću obuku. Nažalost, do sada, osim mera koje preduzima Poverenik, u okviru ovog projekta kao i drugih sličnih projekata realizovanih u saradnji sa subjektima iz nevladinih sektora, drugi državni organi su preduzimali jako malo, odnosno gotovo ništa. Takvo stanje, naravno, moramo promeniti.“

 


Zbirni mesečni statistički podaci

iz oblasti dostupnosti informacijama

i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka