POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U skladu sa ovlašćenjem iz ;Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je rešenjem od 23.08.2021. godine usvojio zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd i odobrio prva obavezujuća poslovna pravila- Politika za rukovaoce od 01.08.2021. godine. Zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd je ujedno bio i prvi zahtev za odobrenje obavezujućih poslovnih pravila koje je Poverenik primio u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik ovom prilikom podseća rukovaoce i obrađivače na njihovu zakonsku obavezu da  je potrebno da, ukoliko na osnovu obavezujućih poslovnih pravila iznose podatke iz Republike Srbije u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju za koju listom Vlade Republike Srbije nije utvrđeno postojanje primerenog nivoa zaštite,   takva obavezujuća poslovna pravila budu odobrena od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...