POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Od ukupnog broja zahteva za zaštitu prava, odnosno žalbi, koje su građani, mediji i NVO uputili Povereniku za informacije od javnog značaja, ogromna većina, preko 95% podneta je zbog „ćutanja administracije“, dakle, zbog izostanka ma kakvog odgovora.        

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić ukazao je na sledeće:

„Organi vlasti imaju izričitu zakonsku obavezu da postupaju po zahtevima kojima se traži pristup informacijama od javnog značaja. Oni imaju pravo, razume se, samo pod uslovima predviđeni Zakonom, da odbiju takav zahtev, ali nemaju prava da ga ignorišu.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u članu 46, predviđa da će u slučaju da organ vlasti bez donošenja odgovarajućeg rešenja uskrati pristup informaciji od javnog značaja odgovorno lice biti kažnjeno za prekršaj kaznom do 50.000 dinara.

O slučajevima koji ukazuju na postojanje prekršaja Služba Poverenika obavestiće ministarstvo nadležno za poslove informisanja sa zahtevom da ministarstvo, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim članom 45. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, izvrši nadzor, utvrdi identitet odgovornih lica i protiv njih pokrene prekršajni postupak pred nadležnim organima.“

 

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...