POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Prolecna konferencija3 002Poverenik Milan Marinović i zamenica Poverenika Sanja Unković prisustvovali su 30. Prolećnoj konferenciji evropskih nadzornih tela za zaštitu podataka o ličnosti, u organizaciji Hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ovogodišnja Prolećna konferencija je bila organizovana od 19. do 20. maja u Cavtatu, u Republici Hrvatskoj, na kojoj su 40 zemalja članica usvojile Rezoluciju o ubrzavanju ratifikacije Konvencije 108+, sa ciljem zaštite privatnosti ljudi u novom digitalnom dobu.

Rezolucijom se pozivaju vlade država članica Saveta Evrope, vlade trećih zemalja u Savetu Evrope, Evropska unija i međunarodne organizacije da ubrzaju proces potpisivanja i ratifikacije. Republika Srbija ratifikovala  je datu Konvenciju 26. maja 2020. godine.

U cilju boljeg rešavanja izazova vezanih za privatnost, prekomernu obradu podataka o ličnosti i izazova oko prenosa podataka, uz upotrebu novih informacionih i komunikacionih tehnologija, Poverenik Milan Marinović i zamenica Poverenika Sanja Unković vodili su bilateralne razgovore, sa predstavnicima ostalih nadzornih tela, razmenjujući prakse i unapređujući nivo zaštite podataka o ličnosti.

Domaćin naredne Prolećne konferencije 2023. godine biće mađarski organ za zaštitu podataka u Budimpešti. 


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...