POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, većina organa vlasti ima obavezu izrade informatora o radu u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, koji se objavljuje putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu. Ovaj sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi https://informator.poverenik.rs/pristup. Organi vlasti dužni su da ispune ovu obavezu, pod pretnjom prekršajne odgovornosti, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 16. novembra 2022. godine.

U okviru projekta „Otvoreni podaci za održivi razvoj“ koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Poverenik je pripremio i na svojoj internet adresi objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu. Predmetnim uputstvom se, korak po korak, objašnjava postupak popunjavanja informatora o radu.

Poverenik podseća da, u skladu sa zakonom, obavezu izrade informatora o radu imaju:

-organ Republike Srbije

-organ autonomne pokrajine

-organ opštine, grada, gradske opštine i grada Beograda

- javno preduzeće, ustanova, organizacija i drugo pravno lice, koje je osnovano propisom ili odlukom organa iz tač. 1) do 3) ovog stava

-privredno društvo čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 4) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru odnosno sa više od polovine članova organa upravljanja

-privredno društvo čiji je osnivač ili član jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 5) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru

-pravno lice čiji je osnivač privredno društvo iz tač. 5) ili 6) ovog stava


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.6.2024.

U PROCEDURI: 14.543

OBRAĐENO: 158.546

Opširnije...