POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti okončao je  vanredni inspekcijski nadzor pokrenut po službenoj dužnosti, a na osnovu dopisa Republičkog geodetskog zavoda povodom hakerskog napada na njihov informacioni sistem.

U postupku vanrednog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da se informacioni sistem Rukovaoca sastoji iz dva segmenta, aplikativnih servera koji služe za pokretanje aplikacija sistema i segmenta informacionog sistema koji čuva baze i podatke,  kao i da su predmet hakerskog napada bili aplikativni serveri informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda.

Kako predmet hakerskog napada nisu bili serveri na kojima se čuvaju baze podataka sa podacima o ličnosti i nepokretnostima kao ni E-katastar, u postupku vanrednog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da nije došlo da povrede podataka o ličnosti u smislu člana 52. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno da  nema nepravilnosti u postupanju Rukovaoca u konkretnom slučaju.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 31.7.2022.

U PROCEDURI: 2.937

OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...