POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Danas“ 10. avgusta 2022. godine u kojem je iznet podatak o adresi stana Predsednika Republike, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao državni organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji, podseća građane da je zaštita podataka o ličnosti građana u Republici Srbiji regulisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji predviđa i posebne slučajeve obrade podataka o ličnosti, među koje spada i obrada podataka o ličnosti u svrhe novinarskog istraživanja i objavljivanja informacija u medijima. U odnosu na pomenutu obradu podataka o ličnosti ne primenjuju se odredbe glava II do VI i članovi 89. do 94. Zakona, koji regulišu: načela obrade podataka o ličnosti, prava lica na koja se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka, i status i ovlašćenja Poverenika. Navedeno znači da Poverenik u konkretnom slučaju ne može da vrši ovlašćenja koja mu inače po Zakonu pripadaju, što je u skladu sa dosadašnjom praksom Poverenika i Upravnog suda.

Međutim, to ne znači da Poverenik ne može da štiti podatke o ličnosti koji su povređeni i na opisani način. U tom smislu Poverenik će, koristeći svoja ovlašćenja, nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu protiv NN učinioca zbog krivičnog dela iz člana 146. Krivičnog zakonika, Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka.

Poverenik ponovo podseća sva sredstva javnog informisanja da prilikom objavljivanja informacija u medijima poštuju podatke o ličnosti građana i da u svakom pojedinačnom slučaju, pre objavljivanja tih podataka, izvrše test javnog interesa kako bi utvrdili da li javni interes za objavljivanje konkretnog podatka preteže nad pravom na zaštitu podataka o ličnosti ili ne.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.9.2022.

U PROCEDURI: 3.791

OBRAĐENO: 120.192

Opširnije...