POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, okončan je zakonski rok za organe vlasti da izrade informator o radu u Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu. Objavljivanje informatora o radu predstavlja jednu od mera za unapređivanje javnosti rada organa vlasti, u skladu sa istim zakonom.

Ovaj informacioni sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a pristupa mu se preko veb adrese https://informator.poverenik.rs/pristup . Uspostavljanjem istog informacionog sistema omogućeno je svakom korisniku interneta da se na jednom mestu upozna sa informatorima o radu svih organa vlasti, od najviših državnih organa, preko pokrajinskih i organa lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova, privrednih društava čiji su osnivač ili većinski članovi drugi organi vlasti, pa sve do mesnih zajednica.

Na današnji dan svoju zakonsku obavezu objavljivanja informatora o radu izvršilo je preko pet hiljada organa vlasti, dok preostali i dalje objavljuju iste, čime se količina podataka u ovom informacionom sistemu u kontinuitetu uvećava. Na ovaj način učinjen je značajan napredak u oblasti otvorenih podataka i transparentnosti organa vlasti, kako bi građani mogli na jednostavan i efektivan način da ostvare svoje pravo na pristup informacijama od javnog značaja.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2024.

U PROCEDURI: 14.044

OBRAĐENO: 158.382

Opširnije...