POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja zatražio je danas od Vlade Srbije da donese uredbu predviđenu članom 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Navedenom zakonskom odredbom predviđeno je da Vlada Srbije propisuje troškovnik na osnovu koga organi vlasti obračunavaju troškove izrade i dostavljanja kopija dokumenata.   

U inicijativi koju je Poverenik uputio Vladi ukazuje se na potrebu da se utvrdi visina naknada za izradu različitih kopija dokumenata (fotokopije, elektronski zapisi - disketa, CD i DVD, audio i audio-vizuelni zapisi i sl.), kao i da se urede druga pitanja u vezi sa visinom i načinom plaćanja naknade.

Povodom ove inicijative Poverenik Rodoljub Šabić izjavio je sledeće:

«Postoje bar dva razloga za donošenje ove uredbe. Prvo, reč je o formalnoj, zakonom utvrđenoj obavezi Vlade koju ona još nije ispunila, i koju naravno treba da ispuni. Drugo, ne manje važno je to, što će se donošenjem novog propisa eliminisati još jedna mogućnost za to da organi vlasti izbegavaju obaveze utvrđene zakonom. Već je bilo slučajeva da se informacije uskraćuju jer navodno nedostaju potrebna uputstva, pa je moguće očekivati uskraćivanje izdavanja kopija jer, eto, nije poznato kolika je naknada za to.

Vrlo je bitno da vladin propis bude u funkciji ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama a ne da bude sredstvo kojim se otežava ostvarivanje tog prava. To znači da plaćanje naknade treba predvideti samo kada je to opravdano a i tada samo na nivou najnužnijih troškova.

Nadam se da će Vlada, propis čije sam donošenje inicirao doneti u kratkom roku. U okolnostima očigledne docnje u stvaranju pretpostavki za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama to bi bilo vrlo korisno.»

 


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...