POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPL („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) počeo je da se primenjuje 22. avgusta 2019.

Zbog brojnih novina koje ovaj zakon uvodi u pravni poredak Srbije, kao i kompleksnosti ukupne materije, ali i pravnih nejasnoća koje sadrži i nedovoljne spremnosti pojedinih institucija da u svemu postupaju u skladu sa ZZPL, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) smatra da postoji evidentna potreba da se rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti što bolje i što pre u potpunosti osposobe za njegovu primenu.

Poverenik je na osnovu ZZPL jedini ovlašćen da prati i obezbeđuje primenu ovog zakona, a posebno da se stara o podizanju svesti o rizicima, pravilima, merama zaštite i pravima u vezi sa obradom, kao i da se stara o podizanju svesti rukovaoca i obrađivača u vezi sa njihovim obavezama propisanim ZZPL. Osim toga, Poverenik je, na osnovu samog ZZPL, ovlašćen da o ovim i srodnim pitanjima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti sprovodi odgovarajuće obuke.

U tom cilju Poverenik, u dogovoru sa neposrednim organizatorima, realizuje obuke za predstavnike rukovaoca i obrađivača, pre svega za lica koja su već određena za zaštitu podataka o ličnosti ili za ona koja će tek biti određena, kako bi ova lica stekla nova i dogradila postojeća znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i kako bi se bliže upoznala sa obavezama koje, u skladu sa ZZPL, imaju rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti.

Ove obuke drže predstavnici Poverenika i za to ne primaju finansijsku naknadu.

Poverenik poziva rukovaoce i obrađivače koji žele da neposredno organizuju obuke koje bi realizovao Poverenik, da se u tom smislu blagovremeno obrate Povereniku radi dogovora o vremenu i mestu održavanja obuke, o učesnicima obuke, kao i o drugim detaljima.

Kalendar održanih obuka u 2020.

Kalendar održanih obuka u 2021.

Kalendar održanih obuka u 2022.

Kalendar održanih obuka u 2023. 

Kalendar održanih obuka u 2024.(ZZPL i ZSPIJZ)

 

 

Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.6.2024.

U PROCEDURI: 14.543

OBRAĐENO: 158.546

Opširnije...