POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Usvojena prva obavezujuća poslovna pravila u Republici Srbiji

utorak, 31. avgust 2021. 09:33

U skladu sa ovlašćenjem iz ;Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je rešenjem od 23.08.2021. godine usvojio zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd i odobrio prva obavezujuća poslovna pravila- Politika za rukovaoce od 01.08.2021. godine. Zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd je ujedno bio i prvi zahtev za odobrenje obavezujućih poslovnih pravila koje...

Opširnije...


Aktuelnosti

LA PRAIRIE GROUP AG imenovala predstavnika za Republiku Srbiju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnos…

četvrtak, 23. septembar 2021. 13:26

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 23.09.2021. godine pismenu odluku La Prairie Group AG, sa sedištem u Švajcarskoj, kojom ovo privredno društvo imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Predstavnik ovog privrednog društva za Republiku Srbiju je advokatska kancelarija Karanović & Partners, sa sedištem u ulici...

Opširnije...


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...