POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je tokom 2012. godine sa Poverenikom za informacije Republike Slovenije, uspešno realizovao višemesečni projekat „Unapređenje zaštite podataka o ličnosti", koji je finansiran iz sredstava Instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije („Twinning Project IPA 2009 Project No. SR/2009/IB/JH/01TWL").

Glavni cilj projekta je bilo jačanje implementacije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na svim nivoima u Republiki Srbiji i što brže usklađivanje propisa sa standardima zaštite podataka o ličnosti u EU.

U okviru ovog projekta stručnjaci u oblasti zaštite podataka o ličnosti Poverenika za informacije Republike Slovenije analizirali su propise Srbije u pojedinim oblastima u delu koji se tiče zaštite podataka o ličnosti (pravosuđe, unutrašnji poslovi, radni odnosi, socijalna politika, zdravstvena zaštita i elektronske komunikacije) i pripremili sugestije za izmene analiziranih propisa, a sve u cilju usaglašavanja domaćeg pravnog sistema sa pravnim standardima EU.

Jedna od glavnih projektnih aktivnosti bila je obuka državnih službenika Poverenika, kao i službenika relevantnih državnih organa, upravo po pitanjima zaštite podataka o ličnosti značajnim za rad tih državnih organa i njihovo pravilno postupanje. Održana su četiri jednodnevna seminara, na kojima su obrađivane specifičnosti u obradi podataka o ličnosti u sledećim oblastima: 1) Pravosuđe, 2) Rad, zdravstvo i socijalna politika, 3) Vojska, policija i bezbednosne strukture, i 4) Prosveta. Pored toga, zaposleni u Službi Poverenika prošli su petodnevnu obuku koju su održale slovenačke kolege, kojom prilikom su ukazali na tekovine EU i pojedinih država, posebno Slovenije, u predmetnoj oblasti. Takođe, predstavljeni su interesantniji slučajevi iz prakse Poverenika za informacije Slovenije i analizirane su pojedine situacije i predmeti iz prakse Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Srbije.

Takođe, pripremljeno je i nekoliko publikacija, koje je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prosledio na adrese više od 100 institucija u Republici Srbiji, uključujući sva ministarstva, sudove, škole, zdravstvene ustanove, itd.

 

Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.11.2023.

U PROCEDURI: 12.245

OBRAĐENO: 142.482

Opširnije...